us-fl手动卡套预装机

us-凯发k8官网

用途
us-fl/01-man卡套预装机既可用于依格公司sr、er、eg、等各种卡套的预安装,也可用于派克eo、eo2等符合iso8434-1标准卡套的预安装。
特点
us-fl/01-man是一台通过手动液压泵进行卡套预安装的机器。us-fl/01-man结构设计简练,可靠性高。使用us-fl/01-man可以保证卡套接头连接的可靠性,减少人为的错误,降低劳动强度,提高大批量安装的效率,尤其对于φ22以上的大规格高压卡套安装很有价值。us-fl/01-man可以适用于碳钢、不锈钢等不同材质、不同壁厚的钢管。

联系凯发k8官网
  • 产品详情
  • 订货示例
  • 技术资料
  • 文档下载

技术参数
操作方式:手动操作
外形尺寸:400mm*350mm*200mm
重量:38kg
钢管材料:碳钢和不锈钢
钢管外径:ø6~42mm

工作方式
1,检查预装连接体vs的尺寸是否合格
2,放入卡套预安装模具(包括预安装用档板和连接体)
3,根据钢管材质(碳钢或不锈钢)和管径按推荐的压力值或经验值选定压力
4,润滑螺母和卡套,将螺母和卡套依次套入钢管
5,预装机内插入带有螺母和卡套的管子,管子顶住连接体
6,上下摇动手柄直至压力表指示到选定的压力
7,松开卸荷旋钮,取出带有预安装好的卡套的管子


预安装模具
1,预安装档板

型号 系列 钢管外径 型号 系列 钢管外径
gp06 l/s 6 gp20 s 20
gp08 l/s 8 gp22 l 22
gp10 l/s 10 gp25 s 25
gp12 l/s 12 gp28 l 28
gp14 s 14 gp30 s 30
gp15 l 15 gp35 l 35
gp16 s 16 gp38 s 38
gp18 l 18 gp42 l 42

 

2,预安装连接体

型  号 钢管
外径
d d 0.2 0 型号 钢管
外径
d d 0.2 0
vs06l 6 6 0.21 0.14 8.1 vs06s 6 6 0.21 0.14 8.1
vs08l 8 8 0.24 0.15 10.1 vs08s 8 8 0.24 0.15 10.1
vs10l 10 10 0.24 0.15 12.3 vs10s 10 10 0.24 0.15 12.3
vs12l 12 12 0.26 0.15 14.3 vs12s 12 12 0.26 0.15 14.3
vs15l 15 15 0.26 0.15 17.3 vs14s 14 14 0.26 0.15 16.3
vs18l 18 18 0.26 0.15 20.3 vs16s 16 18 0.26 0.15 18.3
vs22l 22 22 0.29 0.16 24.3 vs20s 20 20 0.29 0.16 22.9
vs28l 28 28 0.29 0.16 30.3 vs25s 25 25 0.29 0.16 27.9
vs35l 35 35.25 0.18 0 38.0 vs30s 30 30 0.29 0.16 33.0
vs42l 42 42.25 0.2 0 45.0 vs38s 38 38.25 0.15 0 41.0

!!注意:如果预安装接头内锥磨损或变形会造成装配报废,请每装50个卡套按表中d和d的值检查一次尺寸。

上一个:        下一个:
"));