wsv不锈钢隔壁式直角接头

wsv不锈钢隔壁式直角接头 -凯发k8官网

联系凯发k8官网
  • 产品详情
  • 订货示例
  • 技术资料
  • 文档下载

             卡套式接头                                                                   焊接式接头                                                          接头体

订货示例:e-wsv-s16-sl(高压型)                                 订货示例:w-wsv-s16-sl                               订货示例:wsv-s16-sl
                 b-wsv-l18-sl(耐腐型)

!!各种接头最大工作压力详见p11页

卡套 焊接 接头体型号 管径
ad
s l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 sw1 sw3 d
最小
d
最大
ml
e- b- w- wsv-l06-sl 6 1.5 27.0 45.0 13.0 58.5 42.0 27.0 15 17 12 4 16 m12×1.5
e- b- w- wsv-l08-sl 8 1.5 29.0 45.5 14.0 58.5 42.0 27.0 17 19 12 4 16 m14×1.5
e- b- w- wsv-l10-sl 10 1.5 30.0 48.0 15.0 61.5 43.0 29.0 17 22 14 4 16 m16×1.5
e- b- w- wsv-l12-sl 12 1.5 33.5 51.5 18.5 62.0 44.0 29.0 20 24 17 4 16 m18×1.5
e- b- w- wsv-l15-sl 15 2.0 37.5 58.0 21.0 68.0 47.5 31.0 23 30 19 4 16 m22×1.5
e- b- w- wsv-l18-sl 18 2.5 41.0 62.0 23.5 71.0 50.0 32.5 24 36 24 4 16 m26×1.5
e- b- w- wsv-l22-sl 22 3.0 47.5 70.0 30.0 75.5 53.0 35.5 31 41 27 5 16 m30×2
e- b- w- wsv-l28-sl 28 4.0 49.5 73.0 30.5 80.5 56.5 37.5 31 46 36 5 16 m36×2
e- b- w- wsv-l35-sl 35 4.0 58.0 83.5 34.5 86.5 61.0 37.5 38 55 42 5 16 m45×2s
e- - w- wsv-s14-sl 14 2.0 39.0 60.5 21.0 69.5 48.0 30.0 24 30 19 4 16 m22×1.5
e- - w- wsv-s16-sl 16 2.5 42.0 63.0 22.5 72.0 51.0 31.5 24 32 24 4 16 m24×1.5
e- - w- wsv-s20-sl 20 3.0 46.5 73.0 26.5 79.5 53.5 33.5 29 41 27 5 16 m30×2
e- - w- wsv-s25-sl 25 4.0 54.0 81.0 29.0 87.0 60.0 35.0 34 46 36 5 16 m36×2
说明:以上材质为不锈钢316l,密封材质标配fpm。

*注:隔壁螺母的型号为fnut,如fnut-l10-sl。

"));